Etusivu

 

TIEDOTTEET

1.4.2020

Hei perheet!

Hallituksen päätöksen mukaan koulut pysyvät etäopetuksessa tämän hetken arvion mukaan 13.5.2020 saakka. Lähiopetusta jatketaan sitä tarvitseville 1.-3.luokkien oppilaille.

Pyytäisin huoltajia ilmoittamaan lapsenne lähiopetuksen tarpeesta ja peruutuksista minulle rehtorin sähköpostiin rehtori@rovaniemensteinerkoulu.fi, jotta voin suunnitella lähiopettajien työvuorot.

Terveyden ja hyvinvoinnnin laitos THL tiedottaa, että lievästikin flunssaisen lapsen paikka on kotona.

Ohjeistusta on tällä hetkellä tärkeä noudattaa. Päiväkodissa mikrobit tarttuvat helposti käsienpesun ja yskimistekniikan opettelusta huolimatta. Turvavälit eivät päiväkodissa onnistu.

Tartuntavaarassa ovat kaikkien hoidossa olevien lasten sekä henkilökunnan riskiryhmässä olevat perheenjäsenet.

https://www.tehy.fi/fi/blogi/nuhaisen-lapsen-paikka-kotona

https://thl.fi/fi/ajankohtaista

Tietoa tulee nyt monesta eri lähteestä. On tärkeää erottaa luotettava tietolähde. Väärää tietoa mm. viruksen tuhoutumisesta on liikkeellä paljon.

Terveisin rehtori

TIEDOTTEET

 

 

Me kannustamme luovuuteen

 

Rovaniemen steinerkoulu – päiväkoti ja peruskoulu saman katon alla

Rovaniemen steinerkoulu on peruskoulua korvaava koulu, joka huomioi kaikessa opetuksessa lapsen kulloisenkin kehitysvaiheen. Rovaniemen steinerkoulun tiloissa sijaitsevat myös koululaisten iltapäiväkerho, sekä päiväkodit Lyyra ja Aurelia.

Päättäessään valita lapselleen steinerkoulun vanhemmat joutuvat usein perustelemaan valintaansa. Mikä steinerkoulusta tekee erilaisen verrattuna peruskouluun? Steinerkoulujen opetussuunnitelma poikkeaa hieman peruskoulun opetussuunnitelmasta.

Steinerkoulun ja peruskoulun käyneillä oppilailla on koulun päätyttyä samanlaiset valmiudet jatko-opintoihin

Tärkein ero on pedagogiikassa. Toisin sanoen steinerkoulussa ja peruskoulussa opitaan samat asiat, mutta eri tavalla ja eri järjestyksessä. Joissakin kohtaa steinerkoulun opetussuunnitelma on laaja-alaisempi, sillä ”tavallisten” oppiaineiden lisäksi steinerkoulussa on lapsen kasvua tukevia oppiaineita.