Lukujärjestykset

Luokkien 1 – 9 lukujärjestykset

1. luokka: 2017 – 2018

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15 RETKI PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE
10.30-11.15 Englanti/Saksa Muotopiirustus  PÄÄAINE  Eurytmia  Maalaus
 RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU
12.00-12.45  Käsityö  Käsityö  Englanti/Saksa  Musiikki  Uskonto
13.00-13.45  Tähtitunti

2. luokka: 2016 – 2017

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15  METSÄRETKI PÄÄAINE  PÄÄAINE PÄÄAINE PÄÄAINE
10.30-11.15  Kielet Muotopiirustus  Eurytmia  Kielet  Jakso
 RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU
12.00-12.45 Käsityö  Käsityö  Maalaus  Musiikki  Uskonto
13.00-13.45 Tähtitunti

3. luokka: 2017 – 2018

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE
10.30-11.15 Englanti  Eurytmia  Saksa  Englanti  PÄÄAINE
 RUOKAILU RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU RUOKAILU
12.00-12.45  Muotopiirustus Käsityö Käsityö Musiikki  Uskonto
13.00-13.45  Liikunta  Maalaus  Tähtitunti

4. luokka: 2017 – 2018

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15  PÄÄAINE PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE
10.30-11.15  Englanti  Saksa Englanti  Musiikki  Käsitypö
 RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU
12.00-12.45 EurytmiaA/KäsityöB  EurytmiaB/KäsityöA  Muotopiirustus  Saksa Uskonto
13.00-13.45  Maalaus  Liikunta  Tähtitunti
14.00-14.45  Liikunta
15.00-15.45

5. luokka: 2017 – 2018

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE
10.30-11.15  Eurytmia  Maalaus  Saksa  Muotopiirustus Uskonto
 RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU RUOKAILU
12.00-12.45 Käsityö  Laskento Eurytmia/Käsityö  Eurytmia/Käsityö Englanti
13.00-13.45  Englanti Liikunta Saksa
14.00-14.45  Musiikki Liikunta  Tähtitunti
15.00-15.45

6. luokka: 2017 – 2018

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15  PÄÄAINE  PÄÄAINE/Englanti  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE
10.30-11.15  Äidinkieli  Kuvataide  Matematiikka  Ruotsi  Eurytmia
 RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU
12.00-12.45  Ruotsi Englanti  Saksa  Uskonto  Saksa
13.00-13.45  Tähtitunti Musiikki  Eurytmia  Englanti  valinnainen
14.00-14.45  Liikunta  Käsityö/Puutyö
15.00-15.45  Liikunta  Käsityö/Puutyö

7. luokka: 2016 – 2017

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15  PÄÄAINE/Saksa  PÄÄAINE  PÄÄAINE  Eurytmia/PÄÄAINE  PÄÄAINE
10.30-11.15  Pääaine  Ruotsi Musiikki Pääaine Matematiikka
 RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU RUOKAILU
12.00-12.45  Eurytmia Käsityö  Englanti Englanti Saksa
13.00-13.45 Matematiikka Käsityö  Kuvataide Uskonto Valinnainen
14.00-14.45  Liikunta  Ruotsi  Matematiikka
15.00-15.45  Liikunta

8. luokka: 2017 – 2018

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15 PÄÄAINE/Ruotsi  PÄÄAINE PÄÄAINE/ Eurytmia PÄÄAINE PÄÄAINE
10.30-11.15 PÄÄAINE Musiikki PÄÄAINE Saksa Englanti
RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU
12.00-12.45 Matematiikka Käsityö Uskonto Kuvataide Eurytmia
13.00-13.45 Saksa Käsityö Matematiikka Matematiikka Valinnaiset
14.00-14.45 Liikunta Englanti  Ruotsi
15.00-15.45 Liikunta

9. luokka: 2017 – 2018

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15  PÄÄAINE  PÄÄAINE/englanti   PÄÄAINE  PÄÄAINE PÄÄAINE/ruotsi
10.30-11.15  Englanti Matematiikka  Jakso  Musiikki  Saksa
 RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU RUOKAILU
12.00-12.45 Saksa  Uskonto Matematiikka  Ruotsi  Jakso
13.00-13.45  Matematiikka  Eurytmia Englanti  Eurytmia  Valinnaiset
14.00-14.45  Kuvataide Liikunta  Kädentaidot OPO
15.00-15.45 Liikunta  Kädentaidot