Lukujärjestykset

Luokkien 1 – 9 lukujärjestykset

1. luokka: 2016 – 2017

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15 RETKI PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE
10.30-11.15  Kielet Muotopiirustus  Kielet  Eurytmia  PÄÄAINE
 RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU
12.00-12.45  Käsityö  Musiikki  Maalaus  Käsityö  Uskonto
13.00-13.45  Tähtitunti

2. luokka: 2016 – 2017

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15  METSÄRETKI PÄÄAINE  PÄÄAINE PÄÄAINE PÄÄAINE
10.30-11.15  Kielet Muotopiirustus  Eurytmia  Kielet  Jakso
 RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU
12.00-12.45 Käsityö  Käsityö  Maalaus  Musiikki  Uskonto
13.00-13.45 Tähtitunti

3. luokka: 2016 – 2017

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15  Liikunta  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE
10.30-11.15 Muotopiirustus  Käsityö  Kielet  Musiikki  Kielet
 RUOKAILU RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU RUOKAILU
12.00-12.45  Jakso Työtunti/Matematiikka  EurytmiaA / KäsityöB  EurytmiaB / KäsityöA  Uskonto
13.00-13.45  Maalaus  Tähtitunti

4. luokka: 2016 – 2017

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15  PÄÄAINE PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE
10.30-11.15  Eurytmia/Käsityö  Eurytmia/Käsityö Maalaus  Jakso  Englanti
 RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU
12.00-12.45 Liikunta  Saksa  Musiikki  Käsityö Uskonto
13.00-13.45  Liikunta  Muotopiirustus  Eurytmia  Englanti  Saksa
14.00-14.45  Tähtitunti
15.00-15.45

5. luokka: 2016 – 2017

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE
10.30-11.15  Englanti  Musiikki  Jakso  Käsityö Saksa
 RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU RUOKAILU
12.00-12.45 Muotopiirustus  Matemetiikka Kuvataide  Käsityö  Eurytmia
13.00-13.45  Eurytmia Tähtitunti  Saksa Uskonto  Englanti
14.00-14.45  Liikunta
15.00-15.45

6. luokka: 2016 – 2017

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE  PÄÄAINE
10.30-11.15  Geometria  Englanti  Laskento  Kuvataide  Äidinkieli
 RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU
12.00-12.45  Englanti Eurytmia  Ruotsi  Saksa  Uskonto
13.00-13.45  Saksa Musiikki  Tähtitunti  Eurytmia  valinnainen
14.00-14.45  Käsityö  Liikunta
15.00-15.45  Käsityö  Liikunta

7. luokka: 2016 – 2017

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15  PÄÄAINE/Saksa  PÄÄAINE  PÄÄAINE  Eurytmia/PÄÄAINE  PÄÄAINE
10.30-11.15  Pääaine  Ruotsi Musiikki Pääaine Matematiikka
 RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU RUOKAILU
12.00-12.45  Eurytmia Käsityö  Englanti Englanti Saksa
13.00-13.45 Matematiikka Käsityö  Kuvataide Uskonto Valinnainen
14.00-14.45  Liikunta  Ruotsi  Matematiikka
15.00-15.45  Liikunta

8. luokka: 2016 – 2017

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15 PÄÄAINE  PÄÄAINE/ Englanti PÄÄAINE/ Ruotsi PÄÄAINE PÄÄAINE
10.30-11.15 PÄÄAINE PÄÄAINE PÄÄAINE Englanti Eurytmia
RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU
12.00-12.45 Matematiikka Matematiikka Kuvataide Uskonto Saksa
13.00-13.45 Musiikki Ruotsi Saksa Matematiikka Valinnaiset
14.00-14.45 Käsityö/ puutyö Liikunta Eurytmia Matematiikan tukitunti
15.00-15.45 Käsityö/ puutyö Liikunta

9. luokka: 2016 – 2017

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30-10.15  PÄÄAINE  PÄÄAINE/englanti   PÄÄAINE  PÄÄAINE PÄÄAINE/englanti
10.30-11.15  Saksa Jakso  Saksa  Ruotsi  Eurytmia
 RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU  RUOKAILU RUOKAILU
12.00-12.45 Ruotsi  Kuvataide Matematiikka  Matematiikka  Jakso
13.00-13.45  Musiikki  Eurytmia Matematiikka  Englanti  Valinnaiset
14.00-14.45  Kädentaidot Liikunta  Opo Uskonto  Tähtitunti
15.00-15.45 Kädentaidot Liikunta