Päiväkodit

Päiväkodeista


 

Steinerpedagogiset päiväkodit Aurelia ja Lyyra toimivat molemmat Rovaniemellä osoitteessa Viirinkankaantie 1. Samassa osoitteessa toimii myös Rovaniemen steinerkoulu ja koulun yhteydessä oleva iltapäiväkerho. Päiväkodit ovat Rovaniemen palvelusetelijärjestelmän piirissä ja päivähoitomaksut vastaavat kunnallisia päiväkoteja.

Tutustu Lyyraan tästä

Tutustu Aureliaan tästä

Steinerpedagogiikka perustuu kasvatusfilosofi Rudolf Steinerin lähestymistapaan ja ihmiskuvaan. Steinerpedagogiikan mukaan kaikella ihmisen kasvulla ja kehityksellä on omat herkkyyskautensa. Ihmisen kehitystä tarkastellaan seitsenvuotisen rytmin avulla. Alle kouluikäisen lapsen kasvattajan tehtävänä on luoda lapsen kasvuympäristö rauhalliseksi ja turvalliseksi. Lapsen toiminnan ja fyysisen aktiivisuuden tarve on kokonaisvaltaista. Tämän toiminnan ja tahdon välillä on yhteys. Turvallinen ympäristö, jossa lapsi saa häiriöttömästi toimia, heijastuu jopa aikuisuuteen saakka toimintaan ryhtymisen helppoutena. Alle kouluikäinen lapsi myös aistii ja jäljittelee ympäristöään kokonaisvaltaisesti. Kasvattajan tärkein tehtävä on itsekasvatus: kuinka olla kaiken tuon ehdottoman jäljittelyn arvoinen.

Steinerpedagogisessa varhaiskasvatuksessa keskeiset asiat:

  • rytmistä huolehtiminen: säännöllinen päivärytmi ja vuodenkierto töineen ja juhla-aikoineen tukee tervettä fyysistä kehitystä ja luo turvallisuutta
  • aistien terveen kehityksen tukeminen: aistivaikutelmien laatuun kiinnitetään erityistä huomiota, esimerkiksi suosimalla luonnonmukaisia materiaaleja; pieni lapsi on avoin kaikelle aistien kautta välittyvälle eikä pysty itse suojautumaan kehitykselle haitallisilta vaikutuksilta
  • lapsen jäljittelyntarpeeseen vastaaminen: koska alle seitsemänvuotias lapsi oppii pääasiassa jäljittelemällä ja liittyy ympäristöön ja maailmaan konkreettisesti toimien ja tehden, käsillä käsittäen, painotetaan varhaiskasvatuksessa kodinomaisen ympäristön ja kotitöiden tärkeyttä; kun lapsi näkee ja kokee ympärillään ihmisten tekemää työtä – tavallisia kodintöitä, ruuanlaittoa, siivousta, käsitöitä, puutarhanhoitoa, joihin hän voi vapaasti jäljitellen liittyä – saa hän monipuolisia virikkeitä ja mahdollisuuden kehitysvaihetta vastaavaan omaehtoiseen oppimiseen
  • mielikuvituskyvyn vaaliminen: lapsen mielikuvitusta rikastetaan taiteellisen toiminnan – esimerkiksi  kerrottu tarina, satuhetki, nukketeatteri, maalaus, piirtäminen, muovailu, satuliikunta – avulla
  • vapaalle leikille tilan antaminen: leikki on lapsen ominta toimintaa ja vapaalla leikillä on keskeinen sija jokaisessa päivässä
  • luonnonmukainen ravinto: tavoitteena luonnonmukainen ja lisäaineeton ruoka
  • kasvattajan itsekasvatus: kasvattaja on pienelle lapselle esikuva; hän opettaa sen kautta, miten toimii, tuntee ja ajattelee; kasvatus on siten pohjimmiltaan itsekasvatusta, pyrkimystä olla jäljittelemisen arvoinen esikuva