Päiväkodit

Rovaniemen Steinerkoulun päiväkodit

Steinerpedagogisessa varhaiskasvatuksessa keskeiset asiat:

  • rytmistä huolehtiminen: säännöllinen päivärytmi ja vuodenkierto töineen ja juhla-aikoineen tukee tervettä fyysistä kehitystä ja luo turvallisuutta
  • aistien terveen kehityksen tukeminen: aistivaikutelmien laatuun kiinnitetään erityistä huomiota; pieni lapsi on avoin kaikelle aistien kautta välittyvälle eikä pysty itse suojautumaan orgaanien kehitykselle haitallisilta vaikutelmilta
  • lapsen jäljittelyntarpeeseen vastaaminen: koska alle seitsemänvuotias lapsi oppii pääasiassa jäljittelemällä ja liittyy ympäristöön ja maailmaan konkreettisesti toimien ja tehden, käsillä käsittäen, painotetaan varhaiskasvatuksessa kodinomaisen ympäristön ja kotitöiden tärkeyttä; kun lapsi näkee ja kokee ympärillään ihmisten tekemää työtä – tavallisia kodintöitä, ruuanlaittoa, siivousta, käsitöitä, puutarhanhoitoa, joihin hän voi vapaasti jäljitellen liittyä – saa hän monipuolisia virikkeitä ja mahdollisuuden kehitysvaihetta vastaavaan omaehtoiseen oppimiseen
  • mielikuvituskyvyn vaaliminen: taiteellinen toiminta – satuhetki, nukketeatteri, maalaus, piirtäminen, muovailu, satuliikunta – elävöittää mielikuvitusta
  • vapaalle leikille tilan antaminen: leikki on lapsen ominta toimintaa ja vapaalla leikillä on keskeinen sija jokaisessa päivässä
  • luonnonmukainen ravinto: ruoka valmistetaan käyttäen biodynaamisesti tai luonnonmukaisesti viljeltyjä tuotteita ja puhtaita lisäaineettomia elintarvikkeita
  • kasvattajan itsekasvatus: kasvattaja on pienelle lapselle esikuva; hän opettaa sen kautta, miten toimii, tuntee ja ajattelee; kasvatus on siten pohjimmiltaan itsekasvatusta, pyrkimystä olla jäljittelemisen arvoinen esikuva

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Lomakkeet

Lyyra

Tuija Haataja-Ranta, Enna Mäki ja Henna-Eerika Marttinen
P. 040 327 8737 Stella, isompien ryhmä
lyyra[ät]rovaniemensteinerkoulu.fi

Krista Kuusela ja Anitta Filppa
P. 044 741 3570 Vega,  pienten ryhmä
lyyra[ät]rovaniemensteinerkoulu.fi

Aurelia

Tiina Malinen, Anne Härkönen ja Niina Koivuranta
P. 0400 017 837
paivakotiaurelia[ät]gmail.com