Hakulomake päiväkotiin

Perhe hakee hoitopaikkaa päiväkodista päiväkodin hakulomakkeella.

Kun varhaiskasvatuksen aloittamisesta on sovittu yhdessä päiväkodin kanssa, perhe hakee palveluseteliä Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisellä hakemuksella tai lomakkeella, joka toimitetaan varhaiskasvatuksen palvelunohjaukseen. Perheen tulee toimittaa palveluohjaukseen perheen tulotiedot. Tietoa perheille palvelusetelistä.

Hakulomake

  • Voitte hakea lapsellenne päivähoitopaikkaa Rovaniemen Steinerkoulun päiväkoteihin täyttämällä tämän lomakkeen.
  • Lomakkeessa kerätään ainoastaan toiminnan järjestämisen kannalta olennaisia tietoja. Lomake on päivitetty henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Kun kerätyt tiedot ovat opetuksen/toiminnan järjestämisen kannalta tarpeettomia, ne hävitetään tietoturvallisesti. Lisätietoja tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä: Rovaniemen Seudun Steiner-kouluyhdistys ry:n koko koulun rekisteri- ja informointiseloste: http://www.rovaniemensteinerkoulu.fi/
 

Varmistus