Keneen ottaa yhteyttä?

Lapsen oma luokanopettaja:

  • Kun lapsi sairastuu ja muut 1–3 päivän poissaolot
  • Omaa luokkaa koskevat asiat

Aineenopettaja tai aineenopettajana toimiva muu luokanopettaja:

  • Kyseisen aineen opetusta koskevat asiat

Rehtori:

  • Yli kolmen päivän poissaoloanomukset (voi toimittaa myös luokanopettajan kautta)

Opettajakunta (opettajakunnan puheenjohtaja Hanna Mikkola):

  • Yleisesti kouluamme / koulunkäyntiä koskevat pedagogiset asiat

Johtokunta (johtokunnan puheenjohtaja Jari Soudunsaari  /  toimisto, Minna Aikio-Halminen):

  • Koulua koskevat taloudelliset asiat (mm. varainhankinta, tilakysymykset, hankinnat, maksut…)

Yhdysvanhempien yhdysopettaja (Hanna Mikkola):

  • Myyjäisten, tapahtumien, markkinoiden yms. käytännön järjestelyt

Opiskeluhuoltoryhmä (Lotta Hirvas, Katja Laurila ja Tero Säkkinen):

  • Tuen tarpeeseen ja vaikeisiin tilanteisiin liittyvät asiat (luokanopettajan ohella)
  • 044 7276103