Jäsenhakemus

Rovaniemen steinerkasvatus ry – Jäsenhakemus

Voit hakea yhdistyksen jäsenyyttä sähköisellä lomakkeella. Pääset täyttämään sen tästä: Jäsenhakemus -lomake

 

Kuka voi liittyä jäseneksi

Rovaniemen steinerkoulua ja päiväkoti Lyyraa ylläpitää Rovaniemen steinerkasvatus ry. Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on tukea steinerpedagogista toimintaa Rovaniemellä ja edistää steinerpedagogiikan tuntemusta.

Toivomme mahdollisimman monen voivan tukea yhdistyksemme ja sen koulun ja päiväkodin toimintaa. Jäsenmaksu on tärkeä osa yhdistyksen varainhankintaa talkootoiminnan lisäksi. Varainhankinnalla tuetaan koulun ja päiväkodin pedagogisia erityispiirteitä, kuten laadukkaita opetusvälineitä, värikyniä ja soittimia sekä omaa ravintolaa ja luomupainotteista ruokaa. Pelkkä valtionavustus ei tähän riitä. Pienikin lisä varainhankinnassa merkitsee paljon!

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka haluaa tukea steinerpedagogista toimintaa Rovaniemellä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen henkilö. Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen kiinnostunut henkilö, yritys tai yhteisö. Jäsenyys on vapaaehtoista, eikä vaikuta päiväkoti- tai koulupaikan saamiseen. Yhdistyksen jäsenmaksuista voit valita itsellesi sopivimman: varsinainen jäsen on 10/20/30 €/hlö/kk. Kannatusjäsenmaksu on 60 €/hlö/vuosi tai 200 €/yritys/vuosi. Yhdistys päättää perittävistä maksuista syyskokouksessa. 

Jäsenyys on henkilökohtainen, joten jokainen täyttää jäsenhakemus -lomakkeen henkilökohtaisesti. Jäsenmaksu laskutetaan kuukausittain. Yhdistyksen jäsenenä sitoudut maksamaan jäsenmaksun jäsenyytesi ajalta.

 

Jäsenenä tuet steinerkasvatusta pohjoisessa

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi liittymällä sinulla on mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan, eli esimerkiksi tehdä esityksiä käsiteltävistä asioista ja osallistua päätöksentekoon yhdistyksen vuosikokouksissa, sekä tulla valituksi yhdistyksen johtokuntaan. Yhdistyksen jäsenet saavat myös vuosikalenterin ja 20 % alennuksen yhdistyksen tilojen vuokrista. Jäsenyyden edut eivät ole sidottuja jäsenmaksun suuruuteen, alimmallakin varsinaisella jäsenmaksulla saat samat oikeudet.

Jäsenmaksun suuruutta voit muuttaa ilmoittamalla siitä toimistoon Eine Ylisirkalle toimisto@rovaniemensteinerkoulu.fi. Tällöin saadaan oikean suuruinen lasku, eikä synny turhaan maksumuistutusta. Yhdistyksestä voit erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle (johtokunta@rovaniemensteinerkoulu.fi).

Myös talkootyö on tärkeää varainhankinnassa. Yhdistys on kerännyt vapaaehtoista talkoomaksua, jonka voit maksaa, ellet pääse talkoisiin mukaan ja haluat kuitenkin tukea tapahtumaa. Summan voit halutessasi lisätä jäsenmaksulaskulle.

 

Jäsenrekisteri

Jäsenhakemus-lomakkeella annat suostumuksen tallentaa tietosi Rovaniemen steinerkasvatus ry:n jäsenrekisteriin. Jäsenrekisteriä käytetään jäsentiedotteiden lähettämiseen sekä jäsenmaksujen laskuttamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä häntä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma‐aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tarkastus- ja oikaisupyyntö osoitetaan toimistosihteerille henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista tai korjaamista.