Tietolomake

Sähköinen tietolomake

Tietolomake iltapäiväkerholaisesta

  • Iltapäiväkerhon ohjaajien on tärkeää oppia tuntemaan lastanne mahdollisimman hyvin. Täyttämällä tämän lomakkeen luotte osaltanne mahdollisuuden viihtyisälle ja turvalliselle kerhokaudelle. Ohjaajia sitoo vaitiolovelvollisuus.
  • Lomakkeessa kerätään ainoastaan toiminnan järjestämisen kannalta olennaisia tietoja. Lomake on päivitetty henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Kun kerätyt tiedot ovat opetuksen/toiminnan järjestämisen kannalta tarpeettomia, ne hävitetään tietoturvallisesti. Lisätietoja tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä: Rovaniemen Seudun Steiner-kouluyhdistys ry:n koko koulun rekisteri- ja informointiseloste: http://www.rovaniemensteinerkoulu.fi/
 

Varmennus