Tutustu10 syytä valita Rovaniemen steinerkoulu

Elämänmittainen oppimisen ilo

Kaikki tiedot ja taidot avaavat uusia ovia Innostuminen ja löytämisen riemu ovat avaimia oppimiseen, toisin kuin tiedon tarjoaminen valmiina. Steinerkoulussa tavoitteena on sytyttää lapsissa ja nuorissa koko elämän mittainen oppimisen ilo.

Syventyminen työmenetelmänä

Steinerkoulussa keskeinen työmenetelmä on jakso-opetus, joka mahdollistaa syventymisen. Useimmat oppiaineet opiskellaan muutaman viikon jaksoissa, jolloin joka aamu on kaksoistunti aiheesta. Mielekkäät ja innostavat oppimiskokonaisuudet yhdistävät eri oppiaineita. Todellisuus ei jakaudu oppiaineisiin eikä tulevaisuutta voi ladata netistä.

Kasvatammeko elämän näyttämölle vai katsomoon?

Steinerkoululaiset tekevät ja toimivat – paljon. Ekaluokkalaiset tekevät itse aapisensa ja neulomispuikkonsa, kolmasluokkalaiset leipovat leipää itse kasvattamastaan ohrasta ja seitsemännellä luokalla mekaniikan lakeja kokeillaan itse rautakangella. Käytännölliset elämäntaidot ja ongelmanratkaisukyky karttuvat. Tulevaisuudentekijät tarvitsevat uteliaisuutta ja ennakkoluulottomuutta.

Valitse kaikki: tiede, taide, taidot

Koulussamme kaikki oppiaineet ovat yhtä tärkeitä. Maailma on kaunis, ihmeellinen ja monimuotoinen. Sen eri ilmiöihin perehdytään monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Ekologisten, kulttuuristen ja globaalien yhteyksien sekä haasteiden kokonaisuuden ymmärtäminen on tärkeä tulevaisuustaito. Sitä ei voi saavuttaa kiirehtimällä.

Lapsen arvostaminen

Lapsuus ja nuoruus ovat yhtä tärkeitä ja oikeita elämänvaiheita kuin aikuisuuskin. Ne eivät ole pelkkää valmistelua ja kypsymistä ”oikeaan elämään”. Jokainen lapsi nähdään ainutkertaisena ja yksilöllisenä minuutena. Lapsilähtöisyyttä on pyrkimys ymmärtää lasta sekä halua rakentaa häntä aktivoiva opetus sen mukaan, mitä lapsen ja nuoren kehitysvaiheista tiedetään ja voidaan havaita.

Hyvä arviointi oppimisen ja kasvun tukena

Steinerkoulussa käytetään monipuolisia tapoja palautteen ja arvioinnin antamisessa. Tärkeintä on tukea oikealla tavalla jokaisen oppimisprosesseja, motivaatiota ja taitojen karttumista. Arvioitiin kuuluvat mm. keskustelut vanhempien ja oppilaiden kanssa, itsearviointi ja laaja sanallinen arviointi lukuvuoden lopussa.

Koko ihminen saa tulla kouluun

Liike, rytmi ja leikki auttavat lapsia oppimaan. Lasta ei istuteta pulpettiin oppimaan ensimmäisinä kouluvuosina. Viikoittaiset metsäretket ja liikkuminen virkistävät aisteja monipuolisesti. Käden taitavuuden harjoittelu kehittää ajattelutaitojakin. Nämä nykyään yleisesti tunnustetut ajatukset ovat aina olleet keskeisiä steinerpedagogiikassa.

Riskinottoa ja rajojen ylitystä

Luokissa tehty harjoittelu ja syventyminen pääsevät steinerkoulussa näkyviin esityksissä ja juhlissa. Esimerkiksi näytelmässä lopullinen esitys on vain yhteisen prosessin jäävuoren huippu. Opitun ja koetun esittäminen toisille – ja myös katsojana toisten työhön eläytyminen – synnyttävät arvostusta ja kunnioitusta omaa ja toisten oppimisprosesseja kohtaan. Samalla yhteiset juhlat rytmittävät kouluvuotta ja tiivistävät kouluyhteisöä.

Opettaja on tärkeä

Steinerkoulussa opettajan on oltava taitava ja laajasti sivistynyt. Hänen täytyy valmistella opetuksensa niin, että se on hänelle itselleenkin elävää, silloin voi tavoittaa oppilaat aidosti. Pienet oppilaat haluavat kunnioittaa ja ihailla omaa opettajaansa. Myöhemmin opettajan rooli on olla innostaja ja tukea oppilaiden kehitystä – myös vaikeina hetkinä. Hyvä opettaja ei piileskele oppikirjojen takana vaan kohtaa oppilaansa reilusti ihmisenä. Steinerpedagogiikka tekee opettajan työstä innostavaa, sillä opettajakin on oppija ja keskellä lasten ja nuorten elämää.

Enemmän kuin koulu

Rovaniemen steinerkoulu on oppilaiden, opettajien ja vanhempien kohtaamispaikka. Pienessä koulussa kaikki voivat tuntea toisensa ja saavat äänensä kuuluviin. Vanhemmat ovat tärkeä osa kouluyhteisöä niin koulua pyörittävänä johtokuntana kuin vuotuisjuhlien järjestäjinä ja osallistujinakin. Steinerkoulun valitseminen on aktiivinen kasvatusteko.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan Rovaniemen steinerkouluun!

Lue lisää koulusta avoimet ovet -tapahtuman koosteesta (24.10.2019). Tapahtumassa entinen oppilas, opettaja ja  vanhempi keskustelivat Steinerkoulusta.

Oletko kiinnostunut? Ota yhteyttä tutustumislomakkeella tai täytä ilmoittautumislomake tästä.

Tutustumislomake

 

Varmennus