Keneen ottaa yhteyttä?

Lapsen oma luokanopettaja:

 • Kun lapsi sairastuu ja muut 1–3 päivän poissaolot
 • Omaa luokkaa koskevat asiat

Aineenopettaja tai aineenopettajana toimiva muu luokanopettaja:

 • Kyseisen aineen opetusta koskevat asiat

Rehtori:

 • Yli kolmen päivän poissaoloanomukset (voi toimittaa myös luokanopettajan kautta)

Opettajakunta (opettajakunnan puheenjohtaja Elina Ollanketo):

 • Yleisesti kouluamme / koulunkäyntiä koskevat pedagogiset asiat

Johtokunta (johtokunnan puheenjohtaja Jari Soudunsaari  /  toiminnanjohtaja Niina Tuisku):

 • Koulua koskevat taloudelliset asiat (mm. varainhankinta, tilakysymykset, hankinnat…)

Toimisto, Minna Aikio-Halminen

 • Laskutus-asiat mm. päivähoitomaksut, Wilma-tunnukset, koulutilojen vuokrakäyttö

Yhdysvanhempien yhdysopettaja (Mia Johnsson):

 • Myyjäisten, tapahtumien, markkinoiden yms. käytännön järjestelyt

Opiskeluhuoltoryhmä (Lotta Hirvas, Merja Talvila ja Joonas Huhta):

 • Tuen tarpeeseen ja vaikeisiin tilanteisiin liittyvät asiat (luokanopettajan ohella)
 • 044 7276103

Koulunkäynnin ohjaajat

 • Catriana Diaz Barriel 044 721 9164
 • Jonna Kangaskolkka