Hakulomake

Kaikille luokka-asteille avoin haku ympäri vuoden.

Perusopetus on Suomessa ilmaista. Steinerkoulussa vapaaehtoinen tukimaksu mahdollistaa pedagogiset erityispiirteet. Perheisiin kerran kuukaudessa lähetetty lasku tukimaksusta on tärkeä osa koulun rahoitusta. Tukimaksun ja kouluyhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Vuonna 2020 tukimaksu on 40 €/ kk/ perhe. Jäsenmaksu on 15 €/ kk/ jäsen.

Ilmoittautumislomake

  • Voitte ilmoittaa lapsenne oppilaaksi Rovaniemen Steinerkouluun täyttämällä tämän lomakkeen.
  • Lomakkeessa kerätään ainoastaan opetuksen/toiminnan järjestämisen kannalta olennaisia tietoja. Lomake on päivitetty henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Kun kerätyt tiedot ovat opetuksen/toiminnan järjestämisen kannalta tarpeettomia, ne hävitetään tietoturvallisesti. Lisätietoja tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä: Rovaniemen Seudun Steiner-kouluyhdistys ry:n koko koulun rekisteri- ja informointiseloste: http://www.rovaniemensteinerkoulu.fi/
 

Varmennus